SỰ KIỆN NẤU TRÀ SỬA

12-03-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 10h00 Ngày 22/8/2021 đến 24h00 Ngày 4/9/2021.
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi máy chủ THỦY KIẾM (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ thủy kiếm)

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

NPC Ngô Tiềm
Vị trí: Ba Lăng Huyện

Thu thập Nguyên Liệu

 • Nguyên Liệu đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
  Được tìm thấy tại NPC trong tần lăng 1 đến 4

Công thức ghép vật phẩm

Công thức
5 Loại vật phẩm trên

Phần thưởng dùng Sự Kiện

 • Việc tích sử dụng Sự Kiện thành giống như tích nạp thẻ, mỗi mốc nhận tối đa 1 lần bạn cứ dùng sau đó đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng, ví dụ:
  • Dùng 200 Sự Kiện sẽ nhận toàn bộ phần thưởng các mốc 100, 200
  • Lần tiếp theo dùng thêm 200 cái tổng tích lũy lên 400 cái sẽ nhận được phần thưởng các mốc 300, 400 (các mốc dưới đã nhận không thể nhận thêm)
 • Sử dụng từng cái sẽ nhận 200.000 Điểm Kinh Nghiệm, Huyền tinh cấp 5,Tiền Du Long (5)
 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 Sự Kiện
Mốc sử dụngPhần thưởngMốc sử dụngPhần thưởng
1001 Huyền Tinh Cấp 6
100 vạn Bạc Khóa
2,5 vạn Đồng Khóa
50 Tiền Du Long
2002 Huyền Tinh Cấp 6
100 vạn Bạc Khóa
2,5 vạn Đồng Khóa
100 Tiền Du Long
3003 Huyền Tinh Cấp 6
100 vạn Bạc Khóa
2,5 vạn Đồng Khóa
150 Tiền Du Long
4001 Huyền Tinh Cấp 7
100 vạn Bạc Khóa
2,5 vạn Đồng Khóa
200 Tiền Du Long
5002 Huyền Tinh Cấp 7
100 vạn Bạc Khóa
2,5 vạn Đồng Khóa
250 Tiền Du Long
6003 Huyền Tinh Cấp 7
100 vạn Bạc Khóa
2,5 vạn Đồng Khóa
300 Tiền Du Long
7001 Huyền Tinh Cấp 8
100 vạn Bạc Khóa
2,5 vạn Đồng Khóa
350 Tiền Du Long
8002 Huyền Tinh Cấp 8
100 vạn Bạc Khóa
2,5 vạn Đồng Khóa
400 Tiền Du Long
9003 Huyền Tinh Cấp 8
100 vạn Bạc Khóa
2,5 vạn Đồng Khóa
450 Tiền Du Long
10001 Huyền Tinh Cấp 9
100 vạn Bạc Khóa
2,5 vạn Đồng Khóa
500 Tiền Du Long