Thông Tin Tích Lũy Nạp Thẻ Máy Chủ Hỏa Kiếm

21-03-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà mạng sử dụng để nạp thẻ: VIETTEL, MOBI, VINA, ZING(VNG) hệ thống nhà mạng có thể bảo trì bắt kỳ lúc nào

  • Mệnh giá chấp nhận: 50.000, 100.000, 200.000 và 500.000

  • Nạp thẻ chuyển khoản ngân hàng, Momo nhận thêm 20% giá trị thẻ nạp

  • Nhận đồng thông qua NPC Sứ Giả Hoạt Động Cổ Phong Hà

LƯU Ý:

- Trong trường hợp nạp chuyển khoản, hoặc lỗi nạp vui lòng liên hệ Fanpage Kiếm Thế 2021 hoặc Hotline sau khi chuyển khoản thành công và kèm theo thông tin đã chuyển khoản.

Tỷ Lệ Nạp Thẻ Các Mệnh Gía

MỆNH GIÁ NHẬN ĐỒNG NẠP THẺ NHẬN ĐỒNG CHUYỂN KHOẢN 20%
VIETTEL, MOBI, VINA Nhận đồng NPC Cổ Phong Hà Nhận đồng NPC Cổ Phong Hà
50.000 VNĐ 50 vạn Đồng 60 vạn Đồng
100.000 VNĐ 100 vạn Đồng 120 vạn Đồng
200.000 VNĐ 200 vạn Đồng 240 vạn Đồng
500.000 VNĐ 500 vạn Đồng 600 vạn Đồng
1.000.000 VNĐ 1000 vạn Đồng 1200 vạn Đồng

Quà tích lũy nạp thẻ

Tích lũy Phần thưởng
Kiểm tra số đồng đã tích lũy NPC Cổ Phong Hà Tất cả vật phẩm nhận thưởng có tính chất khóa, hạn sử dụng vĩnh viễn
50 vạn Đồng - 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv 2
- Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết
100 vạn Đồng - 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv 3
200 vạn Đồng - 1 Túi 24 ô
- Ngoại Trang: Lưu Ly Mực Uyên Y

500 vạn Đồng - 1 Túi 24 ô
- Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ đồng
- Phiên Vũ (Cấp 1) Tốc độ di chuyển 100%, Kháng tắt cả 100, Phát huy lực tân công cơ bản 5%


====================
Mở Gói Qùa Ưu Đãi (Cấp 1)
- Mỗi ngày các bạn có thể mở Túi Tân Thủ mua gói quà ưu đãi với giá 15 vạn Đồng thường.
- Phần Qùa: 2 Huyền tinh cấp 8, 100 Tiền du long, 30 vạn Bạc khóa.
1.000 vạn Đồng
- Mở chức năng luyện max nhanh mật tịch
- +1 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv 4
- [Mặt nạ] Tuyệt Thế Quán: Kỹ năng phái: Cấp +1

- Ngoại Trang: Bộ Long Hồn – Phụng Linh


====================
Mở Gói Qùa Ưu Đãi (Cấp 2)
- Mỗi ngày các bạn có thể mở Túi Tân Thủ mua gói quà ưu đãi với giá 25 vạn Đồng thường.
- Phần Qùa: 1 Huyền tinh cấp 7, 2 Huyền tinh cấp 8, 150 Tiền du long, 50 vạn Bạc khóa.
2.000 vạn Đồng - 1 Túi 24 ô
- Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ bạc
- +1 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Phiên Vũ (Cấp 2) Tốc độ di chuyển 100%, Kháng tắt cả 150, Phát huy lực tân công cơ bản 5%


====================
Mở Gói Qùa Ưu Đãi (Cấp 3)
- Mỗi ngày các bạn có thể mở Túi Tân Thủ mua gói quà ưu đãi với giá 35 vạn Đồng thường.
- Phần Qùa: 3 Huyền tinh cấp 8, 200 Tiền du long, 70 vạn Bạc khóa.
3.000 vạn Đồng - Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ vàng
- +2 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Ngoại Trang: Bộ Long Đằng – Kim Phụng

- Phiên Vũ (Cấp 3) Tốc độ di chuyển 100%, Kháng tắt cả 150, Phát huy lực tân công cơ bản 10%


====================
Mở Gói Qùa Ưu Đãi (Cấp 4)
- Mỗi ngày các bạn có thể mở Túi Tân Thủ mua gói quà ưu đãi với giá 50 vạn Đồng thường.
- Phần Qùa: 1 Huyền tinh cấp 8, 1 Huyền tinh cấp 9, 300 Tiền du long, 100 vạn Bạc khóa.
6.000 vạn Đồng - Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ Bạch Kim
- +2 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Ngoại Trang: Bộ Dục Cánh Phát

- Phiên Vũ (Cấp 4) Tốc độ di chuyển 100%, Kháng tắt cả 200, Phát huy lực tân công cơ bản 15%


====================
Mở Gói Qùa Ưu Đãi (Cấp 5)
- Mỗi ngày các bạn có thể mở Túi Tân Thủ mua gói quà ưu đãi với giá 60 vạn Đồng thường.
- Phần Qùa: 2 Huyền tinh cấp 8, 1 Huyền tinh cấp 9, 10 Nguyệt Ảnh Thạch, 350 Tiền du long, 120 vạn Bạc khóa.
10.000 vạn Đồng - Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ kim cương 1
- Mở Tính Năng: Mở khóa ngựa Phiên Vũ hiện có để giao dịch. ở Túi Tân Thủ.
- +2 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- [Mặt nạ] Quân Lâm Miện: Kỹ năng phái và đồng hành: Cấp +1


====================
Mở Gói Qùa Ưu Đãi (Cấp 6)
- Mỗi ngày các bạn có thể mở Túi Tân Thủ mua gói quà ưu đãi với giá 70 vạn Đồng thường.
- Phần Qùa: 3 Huyền tinh cấp 8, 1 Huyền tinh cấp 9, 20 Nguyệt Ảnh Thạch, 400 Tiền du long, 150 vạn Bạc khóa.
15.000 vạn Đồng
- +2 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Ngoại Trang: Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

- Phiên Vũ (Cấp 5) Tốc độ di chuyển 100%, Kháng tắt cả 250, Phát huy lực tân công cơ bản 20%

20.000 vạn Đồng - Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ kim cương 2
- +2 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Ngoại Trang: Mực Ly Bàn Cánh Giáp

- Phiên Vũ (Cấp 6) Tốc độ di chuyển 120%, Kháng tắt cả 300, Phát huy lực tân công cơ bản 25%


====================
Mở Gói Qùa Ưu Đãi (Cấp 7)
- Mỗi ngày các bạn có thể mở Túi Tân Thủ mua gói quà ưu đãi với giá 80 vạn Đồng thường.
- Phần Qùa: 1 Hòa Thị Bích, 2 Huyền tinh cấp 9, 50 Nguyệt Ảnh Thạch, 500 Tiền du long, 200 vạn Bạc khóa.
25.000 vạn Đồng
- Mở chức năng mua Phi Phong không tốn NHHT
- +3 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Phiên Vũ (Cấp 7) Tốc độ di chuyển 120%, Kháng tắt cả 350, Phát huy lực tân công cơ bản 30%

28.000 vạn Đồng
- +3 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Ngoại Trang: Bộ Lưu Ly Mực


- Phiên Vũ (Cấp 8) Tốc độ di chuyển 120%, Kỹ năng phái: Cấp +1, Kháng tắt cả 350, Phát huy lực tân công cơ bản 30%

30.000 vạn Đồng
- +3 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Ngoại Trang: Bạch Ngọc Bích Hà Bào


- [Mặt Nạ] Hàng Long Phục Hổ Quán: Kỹ năng phái: Cấp +1, Kỹ năng bí kíp và đồng hành: Cấp +1